Střídavé regulátory

Střídavé regulátory

Regulátory otáček se v základu dělí podle připojeného motoru a to pro stejnosměrné motory (DC – komutátorové) a tzv. střídavé bezkomutátorové BLDC. Další roli při výběru regulátoru hraje rozsah napětí pohonného akumulátoru, odebíraný proud motorem a způsob napájení přijímače a serv.

Regulátory standardně nabízí tepelnou ochran...

Střídavé regulátory

Regulátory otáček se v základu dělí podle připojeného motoru a to pro stejnosměrné motory (DC – komutátorové) a tzv. střídavé bezkomutátorové BLDC. Další roli při výběru regulátoru hraje rozsah napětí pohonného akumulátoru, odebíraný proud motorem a způsob napájení přijímače a serv.

Regulátory standardně nabízí tepelnou ochranu, ochranu akumulátorů proti přílišnému vybití (PCO) a proudové omezení. Některé typy regulátorů mají integrovaný zdroj stabilizovaného napětí pro napájení přijímače a serv tzv. BEC (Battery Eliminator Circuit). Typy regulátorů, které tento obvod nemají, jsou označeny OPTO a pro napájení přijímače a serv je nutné použít samostatný zdroj např. akumulátor 4x NiXX článků, nebo externí stabilizátor napětí např. MAXBEC. Opto regulátory jsou navrženy tak, aby bylo zabezpečeno galvanické oddělení silové části pohonu (motor, regulátor, pohonné akumulátory) od přijímače a serv. Regulátory Opto doporučujeme použít v takových případech, kdy nedostačuje BEC obvod Vašim požadavkům (při napájení vyššího počtu serv, kde je nutno použít pro napájení jiný zdroj) a u modelů s větším proudovým odběrem a vyšším napájecím napětím.

Zobrazit

Střídavé regulátory V této kategorii není žádné zboží.